Bergdala Spinnhus

Glen check?

till huvudsidan
I boken Encyclopedia of textiles, som är amerikansk, finns ingen definition av glen check - det står lite olika saker på olika ställen.
Jag citerar:
GLEN CHECK: a checked design similar to a shepherd's check.
GLEN PLAID: The trade interpretation shows that it is a four-and-four and a two-and-two color effect weave in both warp and filling directions. The fancy overplaid, seen in an overplaid, is missing in a glen plaid.
(båda citaten ur avsnittet "Dictionary of textile terms")

I avsnittet "Wool" står dessutom detta:
GLEN URQUHART PLAID: Woolen or worsted suiting or coating material made with the ever popular plaid or overplaid effect from two or more colors; most combinations are made of three colors at least.
I ovanstående text ses Glen Urquhart snarare som en kvalité än som ett mönster.

Hemmets handarbetslexikon betraktar också glen-check som en kvalité:
Glen-check är en engelsk benämning på ett rutigt kostym- och dräkttyg. Glen är ett keltiskt ord som ofta förekommer i skotska ortnamn och betyder trång dal; check betyder rutig. Tyget vävs i kypertbindning, vanligtvis med tvåtrådigt garn i såväl varp som inslag. Ursprungligen var glen-check ett kamgarnstyg men det tillverks numera av syntetfibrer, eller av blandgarner innehållande ull och syntetfibrer.

I boken Colour-and-weave design av Ann Sutton (från England) definierar hon Shepherd's check som en 6-och-6-färgeffekt i 4-skafts batavia. Glen Urquhart har, enligt henne, 4 svarta, 4 vita i 2 tum, 2 svarta, 2 vita i två tum - dvs samma som Glen plaid i den amerikanska boken.

Om man å andra sidan tittar på beskrivningar av tartans ("riktiga" klanmönster från Skottland) så finns minst tre versioner av Clan Urquhart-mönster, innehållande grönt, svart, blått, rött och vitt i olika kombinationer. Inga av dessa mönster kan sägas falla under rubriken "färgeffekter"...

Shepherd's check enl Ann Sutton:
 
Shepherd's check
Glen Urquhart (enl AS), glen plaid (enl Encyclopedia...), detalj:
Glen Urquhart  

Suttons Glen Urquhart i "tygstorlek"
Glen Urquhart
Bergdala Spinnhus
Bergdala 27
365 92 Hovmantorp
kerstin@bergdalaspinnhus.com

www.bergdalaspinnhus.com