Vi KronobergsVävare logga
riksloggan

  hem
  Styrelsen 2013, kontaktÅrets aktiviteter:
  Februari '13
  Årsmöte '13
  April '13
  September '13
  Oktober '13
  November '13Tidigare år:
  Aktiviteter 2003
  Aktiviteter 2004
  Aktiviteter 2005
  Aktiviteter 2006
  Jubileumsåret 2007
  Aktiviteter 2008
  Aktiviteter 2009
  Aktiviteter 2010
  Aktiviteter 2011
  Aktiviteter 2012Teman under åren:
 * TRASVÄVAR
 * YLLE
 * VÄXTMATERIAL
 * BÄRBART
 * INREDNING
 * KNUTARVåra månadsvävar
 * samlingssidaKuriosa och special:
(se också registret)
 * Gamla vävnotor och kuriosa
 * Rackelbindningar
 * Lisas vävar:
    - Lisas daldrällar
    - Lisas gardiner
    - Lisas festremsa
 * Majas vävar 
    - pasme-räkning
 * Vävterminologi  Register


Om Majas räknesätt

I Majas handskrivna vävbok (1924) används mestadels räknesätt/ord som vi anser "vanliga" - till exempel använder hon skedbestämningar på samma sätt som vi gör idag, även om hon vanligen skriver ut det:
"Sked 80 rör på 10 cm".
en typisk uträkning
Däremot får vi själva ofta gissa hur många trådar per rör - men vanligast är 2. (Vi har kommit fram till det genom att se till rimligheten i tätheterna)
Idag skulle vi väl skriva "Sked 80/10 1 - 2".

Emellanåt anger hon garnuträkningar som är oss främmande. Ibland anger hon vävbredd i "pasmor" och garnåtgång i "härvor".
Såhär, till exempel:

Vad betyder det?

En "pasma" är en del av en "härva". Man hade lite olika benämningar, och lite olika storlek, på härvor, och delar av dem, i olika delar av landet. Dessutom har mer eller mindre lyckade försök att standardisera benämningarna/storlekarna gjorts under åren - så att "slutgiltigt" avgöra hur bred en 20-pasmors väv är, är inte alldeles enkelt/säkert.

Om vi ser på gamla skedar har de ofta en tråd trädd i kanten – ofta går den tråden fram och åter i vart 30:e rör (i Småland ofta i vart 48:e rör, som på bilden till höger). Denna tråd utmärker antalet "skedpasmor".
2 trådar i varje rör ger 60 trådar som är ett vanligt antal trådar i en pasma.

en småländsk sked, 48 rör/"skedbund"
Med en sked uppmärkt på det sättet blir det lätt att avgöra bredd angiven i pasmor, lätt att (utan måttband) avgöra var man ska börja skeda för rätt bredd osv.

Observera: en pasma är alltså ett antal - det har ingenting med skedtätheten att göra!

Vävskedar och pasmor användes för att räkna ut garnåtgången för varpen. (Se litteraturförslag nedan.)

Så: min gissning, baserad bl.a. på ovanstående litteratur, är att en "pasma" för Maja var 60 trådar.

Nu börjar räkningen!Var kommer då "12" ifrån?
v Engeström anger att
  "  En härfva bomullsgarn är omkring 720 meter = 1200 alnar och räcker till ungefär 12 meter = 20 alnar, 1 pasman bredt. T. ex. om man skall ränna en väf 12 meter 30 pasman, kabba 30 härfvor.  "
Maria Collin skriver:
  "  Man kan också räkna bredden i pasmor = 30 rör. Av en härva bomullsgarn plägar kunna uppläggas en pasma med två trådar i rör och 12 meters lång varp  "
Collin anger att en härva innehåller ca 700 m.

Så - om en härva räcker till 12 m, men vi vill ha 18 m varp, så behöver vi 18/12 = 1,5 härvor för varje pasma-bredd. Med 20 pasmors bredd blir det 20 x 1,5 = 30 härvor.
Enkelt, va?!?

Men hur bred är då Majas väv?

För att räkna ut hur mycket garn som behövs för varpen behöver vi på det här sättet inte veta vävens bredd i cm, eller totala antalet trådar.
Men vi som inte kan ta fram en pasma-indelad sked och mäta upp bredden, vi får räkna istället.

Till ovanstående exempel skulle användas en 80/10-sked.
Eftersom 80 rör är 10 cm så kommer 30 rör att vara 3,75 cm - och "20 passman bred" blir alltså 75 cm.

Ett annat exempel från Majas bok: vi ska använda en 115/10-sked, 1 - 2, väva 22 passman brett.
Här är alltså ett skedpasma 2,6 cm, och totalbredden drygt 57 cm.Litteraturförslag:
 • Grenander-Nyberg: Lanthemmens vävstolar,
  ISBN 91-7108-076-7, Nordiska Muséet 1974
 • Grenander-Nyberg: Så vävde de,
  ISBN 91-36-00596-7, LTs förlag 1976.
 • v Engeström: Praktisk vävbok, nytryck ISBN 9171201424,
  (ett utdrag om just detta finns på Bergdala spinnhus)
 • Montell - Glantzberg: Vävboken, 1925, nedladdningsbar från handweaving.net.
 • Maria Collin: Våra hemvävnader, 1927
 • Mera om gamla skedar och deras märkning finns hos Bergdala Spinnhus.


Om Småland:

citat ur Lanthemmens vävstolar, sidan 141:

"På frågan varför en indelning i 48 rör, resp 96 trådar, svarar man i östra Småland att det sammanhänger med varpningssättet, som vanligen skedde med fyra trådar i langet. Ett lang på åtta trådar ska läggas i tolv lager på varpan för att man ska uppnå bundtalet 96, liksom ett lang på sex trådar, taget sexton gånger utgör ett sådant bund. I likhet med 60-trådspasman lämpar sig ett 96-tråds bund för både tre- och fyrskaftsvävar."

Viss litteratur hävdar att vi räknade 100 trådar/50 rör här, men av alla träskedar jag räknat har ingen haft 50-rörsmarkering; ett antal har haft markeringar på vart 48:e rör. (I sanningens namn var 30-rörsindelningen vanligast, men mina skedar kommer från hela landet.) Läs mer om gamla skedar och deras märkning här.


www.bergdalaspinnhus.com/kronoberg/