Bergdala Spinnhus


Afhandling om drällers och dubbla golfmattors tillverkning med begagnande af harnesk-rustning

av JE Ekenmark och systrar

Jag fick låna en fotostatkopia av boken. Boken var inte i allra bästa skick, och kopian är gammal och blå-tonad - alltså är inte .pdf-erna av bästa kvalitet heller.

För hyfsad kvalite blev filerna ganska stora, så de är uppdelade i 12 filer: tre st för text-delen, och 9 st för "plancherna". Eftersom planscherna var något för stora för min scanner innehåller varje fil, utom plansch 1, två bilder som till största delen överlappar.


I was able to borrow a photocopy of the book. The book itself wasn't in the best shape, and the photocopy is old with a slightly blue cast - thus the files are not the best files either.

To get an acceptable quality, the files got on the large side, so they are divided into 12 parts: the three first are the texts, the next nine are the plates. As the plates are a little too long for my scanner, plates 2 to 10 consists of two pages, most of which are overlapping.
  © Kerstin Fröberg 2016