Bergdala Spinnhus


Försök till översikt över svenska vävböcker

Det började med en fråga: varför väver svenskar helst "för hemmet"?
Jag tänkte att ett sätt att ta reda på detta kunde vara via böckerna. Vilka vävböcker finns?

För att ta reda på det började jag i Kungliga bibliotekets katalog - där ska allt tryckt material från och med 1661 finnas. Det fanns ett par problem med det, nämligen:
- klassificeringen: den görs av människor, förstås - och vad är skillnaden mellan vävning, vävnader, textil...? Vissa av böckerna har jag hittat därför att jag visste om dem, och kunde söka baklänges.
- alla böcker finns inte i katalogen. (Jag känner till ett par småböcker publicerade av Hemslöjden under 20-30-talen som inte fanns.)

Så vad fann jag då?
En kan anta att det inte fanns något behov av vävböcker så länge vardagsvävning fortfarande var en levande tradition i varje hem, eller iallafall i varje by. Jag tycker att boklistan stöder det antagandet: de flesta av de äldsta böckerna handlar alla om "komplicerad" vävning: mångskaftade vävar, damast med dragrustning, ...

I listan har jag markerat "läroböcker" med *, bedömt utifrån bland annat titlarna, så det finns säkert många fel.
Nämnas bör även att jag inte har sett alla böckerna själv: av de 167 titlarna har jag tittat i kanske 60-70 stycken. Av de återstående böckerna har jag gissat (baserat på titlarna), eller läst om dem.
Alla som vet mer eller bättre: skicka ett mejl!

1747 - 1819
För att börja med de äldsta böckerna: om de första nio vet jag ingenting, utom att jag gissar att alla med "mönster" i titeln handlar om mönster som är mer komplicerade än för fyra skaft.
Sedan kommer vi till familjen Ekenmark, 1820 - 1848
De var helt klart besjälade av lusten att lära ut vävning - de publicerade många små böcker; många var omtryck som betitlades "utökad och förbättrad". Fem av deras titlar finns i listan, (kanske) de första upplagorna.

De betecknar själva sina böcker som läroböcker, men böckerna kräver helt klart att läsaren har tidigare erfarenhet av vävning.

Minst en av deras böcker [13] innehåller en beskrivning på hur man bygger en vävstol (det exemplar jag sett hade förlorat alla bilagorna, så jag vet inte hur detaljerade ritningarna var); en av de andra [14] har en relativt detaljerad ritning av en dubbelspinnrock. Jag tror att en någorlunda kompetent möbelsnickare skulle kunna bygga en, utgående från de ritningarna. Denna senare bok har jag transkriberat (originalet i frakturstil), och den kan laddas ned här.

Beckwalls bok [12] finns till nedladdning från Umeå universitetsbibliotek (länk via Kungliga biblioteket, här).

Ekenmarksböckerna koncentreras på "komplex" vävning: mångskaftad och/eller mönstrad med dubbelväv, mönstrad med dubbla varpsystem eller dubbla inslagssystem.
Böckerna innehåller inte mycket bindningslära.

Jag kan erbjuda nedladdning av Afhandling om drällers och dubbla golfmattors tillverkningmed begagnande af harnesk-rustning [11]. Eftersom jag var tvungen att göra den till många filer (12 st, men då ingår alla "plancher"), så har jag gjort en egen sida för den.

Familjen reste runt i Sverige för att hålla kurser. Jag vet att de under en period hade en wäfskola i Växjö, liksom senare i Stockholm. Jag har funnit en antydan att de även hade en skola i Oskarshamn.
Att det talas om "skolor" får mig att tro att de inte reste runt bara för att hålla korta kurser. Åtminstone Gustava Beckwall for till Norge för att undervisa i (tror jag) drygt ett år.

Astrid Bugge och Sigrid Haugstoga skriver mycket Ekenmarkshistoria in boken Damaskveving på bondegården (2:a upplagan ISBN 82-7143-015-7)
1872 - 1899
Bugge-Haugstoga har även ett kapitel om Lovisa Nylander, som hade patent på vad jag tror huvudsakligen är en variant på den Ekenmarkska damastvävstolen. (Patent gällde i fem år på den tiden, tror jag.)
Nylanders bok [15] har några sidor om grundläggande "vävstolskunskap", men jag tror inte att en nybörjare skulle komma långt utan hjälp. Det finns ett par sidor om bindningslära, men större delen av boken handlar om komplex vävning.
Boken finns till nedladdning från Kungliga biblioteket, här.

Övriga böcker från slutet av 1800-talet förefaller alla handla om avancerad vävning, med några undantag.
Wilhelmina Bergmans Den lilla vävboken [17] (första utgåva 1876, tror jag. Den blev omtryckt minst 15 gånger) innehåller "ny patenterad uppfinning i konstväfnad att med fyra skaft och fyra trampor i vanlig väfstol och med samma solf och rustning som slät väf, utan några förändringar och tillägg, väfva randig och rutig dräll eller duktyg efter flere olika mönster, jemte mattor, täcken m. m.".
I vissa upplagor fanns plats för "eleven" att underteckna att hen tagit del av vad det innebär att använda patentet. (En riskerade böter på 75 Rdr Rmt. Strax senare ersattes riksdalern med kronor, och då blev 1 Rdr Rmt = 1 krona.)

De fyrskaftade drällarna visar sig vara vad vi idag kallar halvdräll.
Hon var ocksa mycket förtjust i "noppväv", som hon också kallar "knutväv".
Den högra bilden här bredvid visar ett noppvävsmönster.

Jag har Bihang till Den Lilla Vävboken (bara 14 sidor)till nedladdning här.
exempel på solv- och trampnotor     mönster för noppväv
Av titeln på JO Anderssons Väfnadskonstens grunder [18] gissar jag att det är en lärobok, men har själv inte sett den.

Mellan 1880 och 1900 finns 18 böcker i listan. Tio av dem är, av titlarna att döma, avancerade böcker (dvs inte till för nybörjare).

Flera av dem skrevs av i sin tid välkända vävlärare, som till exempel Collin [31] och v Engeström [34] (denna artikel handlar om vissa speciella ord och mått/vikt-enheter som förekommer i Engeströmsboken).
Persson [25] skriver själv att boken tillkom på begäran, eftersom de kurser i "den så kallade mekaniska väfverikonsten (med latter och kastskyttel) [...] undervisningen var alltför knapphändig".
Här finns en .pdf för nedladdning (tyvärr inte av allra bästa kvalité).

Dessa böcker kan alla kallas läroböcker - trots det innehåller de huvudsakligen vävbeskrivningar, med tips om vad tygerna kan vara lämpliga till. De innehåller ingen bindningslära. Beskrivningar finns från två till tio skaft.
1900 - 1936
Hemslöjdsrörelsen föddes runt sekelskiftet 1900. En del av hemslöjdens ideologi handlade om att "bevara lokala traditioner", samt att "utveckla" dem med hjälp av professionella designers.
Interna problem slutade med att, under en tid, det fanns två parallella organisationer: Föreningen för Svensk Hemslöjd och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Nuförtiden ingår FSH i den större organisationen.
Min tro är att det var vid denna tid som alla ortnamn började dyka upp som beteckning på "konstvävar" som egentligen var spridda över världen: jämtlandsdräll, daldräll, smålandsväv...

Med idén om att "bevara" och "utveckla" följde, förstås, "skolor" och kurser. (Sätergläntan, hemslöjdens gård finns fortfarande kvar.)
Med skolor och kurser följde, förstås, ett annat behov av både läro- och mönsterböcker.

Det finns färre läroböcker än jag hade trott från de första årtiondena på 1900-talet. Kanske skolorna ville att eleverna skulle skriva sina egna? (Det finns massvis med handskrivna häften från den tiden. Ett exempel är Majas vävbok från 1923.
Söderberg [36], Hjärne-Welin [37], Vaern-Bugge [42], Collin [44], Montell [45] (nedladdningsbar från handweaving.net), Geijer [48], Krebs [49] är alla exempel på läroböcker från tiden (men jag tror att Krebs vänder sig till industriutbildningen).
Från det lilla jag sett av dehär böckerna, så vänder de sig inte till den självstuderande nybörjaren. Det finns inte mycket bindningslära i dem.
De flesta har"hem-produkt"-inriktining: de har beskrivningar på gardiner, draperier, kuddfodral, överkast... Det finns ofta enstaka förkläden i dem, ofta med rosengångsmönstring.

Det är från denna tid en kan börja hitta illustrationer med fotografier, men bara i svart-vitt, förstås.

Under denna period publicerade hemslöjden flera småböcker. Björk [38, 39, 41], Berger [43], Peters [50] (om hennes bok finns en artikel här), Modén-Olsson [51], Ödlund [52] är alla exempel på sådana. Alla har produktinriktning, ibland med "lokal anknytning" [43, 51, 52].
1937 - 1950
Den äldsta boken jag har hittat som liknar vad vi idag brukar mena med en lärobok i vävning (tänk Lundell: Stora vävboken [87]) är I vävstolen [56], vars första upplaga kom 1937, omtryckt många gånger. Den beskriver vävningens alla steg, från att bobina garn från härvor via varpning, svepning osv till den färdiga (nedklippta) väven. Den är illustrerad med fotografier. (Även denna bok innehåller många produktinriktade vävbeskrivningar, oftast hemtextilier.)

Från samma period (och liknande innehåll) finns Wallmark [57], Henriksson [61].

När vi kommer till 1950-talet börjar de flesta böckerna beskriva "traditionell handvävning" (kanske snarare hem-vävning) som något som bara kan resultera i hemtextil. Ett undantag är Brodén/Wiklund [65], som är en lärobok för nybörjare.
Se bara på titlarna: Handdukar och duktyg [66], Vi väver till hemmet [67], Yllevävar: schalar, plädar, filtar... [70], Trasmattor och andra mattor [72], Väva för linneskåpet [74].

Detta är också tiden för de första teoriböckerna: Cyrus bok [64] heter visserligen Handbok i vävning, men är egentligen en bok om bindningslära. Femton år senare kommer Getzmann [76]. (Båda böckerna har kommit i flera upplagor.)

Från 30-talet och fram till ungerfär den här tiden publicerade Hemslöjden många så kallade mönsterblad - flera av dem var bokstavligen det: ett blad med en mönsterbeskrivning. Det kunde vara en trasmatta, en löpare, eller ett stickmönster. (Det fanns mönsterblad för alla slags slöjdformer.)
1970 - idag
Från 1970-talet och framåt har vävningen oftast setts som en romantisk hobby. Det avspeglar sig i böckerna: många betonar "som förr", "från Skåne" (eller motsvarande).
En fantastisk vävboksförfattare är Ann-Kristin Hallgren, som har publicerat ett stort antal väv(beskrivnings)böcker varav många ansluter sig till "tradition". Slarvigt räknat får jag ungefär 20 titlar, plus alla vävkalendrar hon medverkat till. (Av någon anledning finns vävkalendrarna inte i KBs katalog.)

Ett annat fenomen som startade i slutet av 70-talet är hembygdsföreningsvävböckerna. Den första jag känner till är Bolstervarsrandningar [88] från 1977. Hembygdsföreningar eller lokala vävstugor eller -grupper började inventera och dokumentera lokala textilier. Resultaten kunde publiceras lokalt, men iblend i "riktiga" böcker. Den tekniska utvecklingen har gjort det allt lättare att publicera själv: det kommer allt fler böcker av detta slag. Böckerna 102, 116, 129, 132, 135, 140, 145?, 147, 152, 158, 163, 164, 166 är kanske inte alla utgivna "på eget förlag", men förefaller alla vara exempel på trenden "analysera, dokumentera, publicera".

Det var också vid denna tid då trasmattsböckerna började komma ut. Före 1970 har jag hittat ett Mönsterblad [55] och en bok från 1958 [72], men nu blev det en hel flod: 1970 [78], följd av '73 [83], '74 [84], '79 [94], '83 [103], '84 [105], '88 [117], '91 [125],'95 [133], '95 [134], '99 [141], '06 kom det två, [153], [154].
Alltså: 13 trasmattsböcker på 40 år, jämfört med en under de föregående 220 åren... Visserligen var det strikt sett förbjudet att väva trasmattor före 1850-talet (innan dess måste en skicka sina bomulls- och linnetrasor till pappersbruken - läs mera trasfakta här), men även om vi räknar bort de åren har vi fortfarande bara en enda bok på 120 år.

Det kan sägas att den nya "tekniska" trenden började med Johansson Opphämta och damast [100] från 1982. 1993 kom Eriksson/Gustavsson/Lovallius Väv gamla och glömda tekniker [128], nästa kom '99, Varp och inslag [138].
Till den tekniska litteraturen kan man räkna Lundells Ripsvävar [111] och kanske även v Weisz Skaftväxling [146], men båda dessa böcker har smalare teoriinriktning.

Till sist har vi de mera lekfulla böckerna - Väva fritt i ram och vävstol [81] från 1972, Väv rätt och slätt: från spindelväv till taggtråd [131], Väv som aldrig förr [149] och Väv som vi! [162].

Jag blev förvånad över att det inte fanns flera "hippie"-böcker, eftersom det finns många inom både stickning och makramé - men kanske förlagen inte trodde det skulle finnas en marknad för sådana vävböcker?


Listan UPPDATERAD oktober 2018 med 11 böcker - alla jag funnit som kommit ut efter 2014. De flesta förefaller vara inspirationslitteratur eller vävbeskrivningar.
 
1 Siberg, A M von Väfbok 1747    
2 Törnsten Ol J Lijngarns uprännande til Lerfter 1757    
3 Nordengren H M Wäfmönster af åtskillige sorter 1783    
4 Segerstedt A J Tabeller f linneväfnader 1804    
5 Öhman Hedda Ulrika Uträkning i linne-wäfnader 1809    
6 Könsberg Maria Elisabeth Mönsterbok 1817    
7 Ekenmark JE Handbok för unga fruntimmer i konsten att tillverka bomulls- och linne-wäfnader, efter engelska uppgifter och egna försök 1820 * Stora delar är översatta från Duncans Practical and Descriptive Essays on the Art of Weaving
8 Gruwald E D Väfbok 1821    
9 Siberg Beata Profbok 1825    
10 Ekenmark Maria Christina (Trolle) Mönster-bok för unga fruntimmer i konsten att tillverka vackra façonerade och dubble wäfnader 1826 * facsimile 1984; ISBN 91-7844-008-4
11 Ekenmark JE och systrar Afhandling om drällers och dubbla golfmattors tillverkningmed begagnande af harnesk-rustning 1828 *  
12 Beckwall, Gustava (Ekenmark) Handbok i väfnads-konsten 1834 *  
13 Ekenmark Gustaf & hustru Lärobok i väfnads- och linspinningskonsten 1847 *  
14 Ekenmark Gustaf & hustru Nya Magerska linspinnings-methoden 1848    
15 Nylander Lovisa Lärobok i ny patenterad konstvävning 1872 *  
16 Wallin Anna Mönstebok för väfnader i hemmet 1873    
17 Bergman Wilhelmina Den lilla vävboken 1876    
18 Andersson, JO Väfnadskonstens grunder 1880 *  
19   Mönsterbok för slöjdundervisn i hem o skolor 1880    
20   Den Qvinliga hemslöjden i Sverige 1880    
21 Andersson Lovisa Handbok till konstvävnad 1885    
22 Wallin Anna Väfnadsmönster med tygprover 1885    
23 Collin Maria Skånsk konstvävnad i allmogestil 1890    
24 Kulle Jakob Svenska mönster 1891    
25 Persson L Väf-bok för mekanisk handväfstol 1891 *  
26   Vävbok 1891    
27 Dahm Hjalmar Väfverskornas Hjälpreda 1893    
28 CH R-Y Väfbok 1894    
29 Ch. R-y (Posse, Eva…) Väfbok skånska allmoge… 1894    
30 Collin Maria Skånsk konstvävnad i allmogestil, utvidgad uppl 1894    
31 Collin Maria Våra hemväfnader 1895    
32 C M mönstersamling för skola och hem 1897    
33 Andersson Emma Moster Emmas väfbok 1899    
34 Engeström Nina von Praktisk vävbok 1899 * facsimile 1981, ISBN 91-7120-142-4; eng transl 2009
35 Hamberg Olga Mönster för gobelinsömnad och konstväfnad 1899    
36 Söderberg Augusta Vävbok för nybörjare 1901 *  
37 Hjärne-Welin Ebba Vävbok för hem och skola 1907 *  
38 Björk Gerda Ny vävbok 1912    
39 Björk/ Johansson/Palmgren Sigrid Ny vävbok 1 1912    
40 Zickerman Lilly Tygprover 1912    
41 Björk Gerda Ny vävbok 2 1913    
42 Vaern-Bugge Elisabeth Hemmets vävbok 1914 *  
43 Berger Alexander Jämtlands-o-Härjedalsvävar 1915    
44 Collin Knut J Handbok i vävning för självstudier och skolor 1924 *?  
45 Montell Aina Vävboken 1925 *  
46 Palmgren Sigrid Praktisk vävbok 1926    
47 Collin Maria Flamsk och finnväv 1927    
48 Geijer Agnes Vävning i hemmet 1928 *?  
49 Krebs Artur Vävnadsanalys och garnberäkningar 1928 *  
50 Peters Hulda Vävbok 1928    
51 Modén-Olsson Maria Jämtlandsdräll 1929    
52 Ödlund Eva Östgötavävnader 1932    
53 Svensson Ottilia Praktisk vävbok 1934    
54 Ödlund Eva Vävbok för hem och skola 1934    
55 Oscarsson Svea-Greta Mönsterskisser t trasmattor och ryor 1935    
56 Skeri-Mattsson/Osvald I vävstolen 1937 *  
57 Wallmark Elsa Väv själv din väv 1937 *  
58 JKF Kortfattad vävteori vid JKF 1938 *  
59 Block Mary Den stora vävboken 1939 *?  
60 Föreningen Svensk Hemslöjd Mönsterblad 1939    
61 Henriksson Anna Lärobok i vävning (2 uppl) 1939 *  
62 Jondal Marika Modern vävning 1939    
63   Märthaskolan 1941    
64 Cyrus Ulla Handbok i vävning 1949 *  
65 Brodén Märta , Wiklund Signild Vävning 1952 *  
66 Ingers Gertrud Handdukar och duktyg 1954    
67 Lundbäck Maja Vi väver till hemmet: möbeltyger, gardiner, sängtäcken, draperier 1954    
68 Selander Malin Vävmönster 1954    
69   Mönsterblad 1954    
70 Tillquist Hilda Yllevävar: schalar, plädar, filtar, tyger, konstvävar 1956    
71   Mönsterblad 1957    
72 Brodén Märta, Ingers Gertrud Trasmattor och andra mattor 1958    
73 Selander Malin Handvävt 1958    
74 Ingers Gertrud Väva för linneskåpet 1962    
75 Ingers Gertrud Roligt att väva 1965    
76 Getzmann Ulla Bindningslära 1966 *  
77 Ingers Gertrud Flamskvävnad 1967    
78 Ingers Gertrud Trolla med trasor 1970    
79 Getzmann Ulla Bindningslära 2 1971 *  
80 Sandberg Ingrid Vävning: arbetsinstruktioner för gymnasieskolan 1971 *  
81 Hoppe/östlund/Melén Väva fritt i ram och vävstol 1972    
82 Arlenborg Ingrid Finnväv som den vävs i Bohuslän 1973    
83 Johnson Astrid Väva trasmattor: modeller i färg och svart-vitt 1973    
84 Nordin Eva-Lisa Trasmattor: 44 modeller i färg 1974    
85 Melén Lisa Festremsor och gilledukar 1975    
86 Hallgren Ann-Kristin Lär dig väva 1976 *?  
87 Lundell Laila Stora vävboken 1976 *  
88 Larsson Margareta Bolstervarsrandningar 1977    
89 Melén Lisa Väva gardiner 1977    
90 Boalt Eivor Lands vävbok 1978    
91 Boalt Eivor Lands vävskola: 8 lektioner i vävuppsättning 1978 *  
92 Grönvall Irene, Sandell Kerstin Bruksvävar 1978    
93 Machschefes Annelie Väva finnväv på lätt sätt 1979    
94 Nilsson Anna-Stina Väv med trasor och stränggarn 1979    
95 Getzmann Ulla Variera i väven 1980    
96 Svensson Leena 43 vävar av en enda varp 1980    
97 Larsson Pirkko Rundväv och dubbelbreda vävar 1981    
98 Askling Inga Vi väver med Göta 1982 *  
99 Gunnars Anita Alla våra vävar 1982    
100 Johansson Lillemor Opphämta och damast 1982 *  
101 Arndt Agneta Redskap och uppsättning 1983 *  
102 Fredrikson Olenborg Pia Myggtjäll, daldräll och karelsk spets 1983    
103 Johnson Astrid, mfl Vackra trasmattor och andra vävar 1983    
104 Hallgren Ann-Kristin Väva rutigt: förningsdukar, halskläden, huvuddukar 1984    
105 Nilsson Anna-Stina 25 trasmattor 1984    
106 Svensson Leena 44 vävar av en cottolinvarp 1984    
107 Westman Elin Vävning för alla: grundbok f cirklar o hemmabruk 1984 *  
108 Hallgren Ann-Kristin Väv med tradition 1985    
109 Hålling Inger Vävning: kunskap, fantasi 1985 *  
110   100 modeller att väva 1985    
111 Lundell Laila Ripsvävar 1986    
112 Selander Malin Väv en väv 1986    
113   Väva med Bergå 1986    
114 Eriksson/Getzmann/Lovallius Uträkning och montering 1988    
115 Hallgren Ann-Kristin Väv i vitt och pastell 1988    
116 Thomasson Anna Daldräll 1988    
117 Hallgren Ann-Kristin Trasmattsboken 1988    
118 Malmius Anita Bindningslära: traditionell och på dator 1989 *  
119   Vävgodis från Vävmagasinet 1989    
120 Nilsson Ann-Mari Väv tyger till kläder 1989    
121 Kongbäck Ylva Linnevävar 1989    
122 Selander Malin Vävar med färg 1990    
123   Johanna Brunssons vävskola 1990    
124 Gustafsson Inger Vävkonst: teknik, idé komposition 1991    
125 Hallgren Ann-Kristin Vävda mattor: tras- rips- nöthårs 1991    
126   Damast (ur vävmagasinet, min anm) 1991    
127 Gustafsson Kerstin Väv: skapa från grunden 1992 *  
128 Eriksson/Gustavsson/Lovallius Väv gamla och glömda tekniker 1993 *  
129 Wiklund Doris Gamla vävnader fr Norrbotten 1993    
130   Mera vävgodis från Vävmagasinet 1993    
131 Eriksson Mariana Väv rätt och slätt: från spindelväv till taggtråd 1995    
132 Viksten Strömbom Åsa (årtal osäkert) Bottentäcken och vävarbröderna i Kubbe 1995    
133   Trasor och tekniker: 35 nya mattor 1995    
134 Hallgren Ann-Kristin Så fint med trasmattor 1995    
135 Wiklund Doris Gamla svenska vänader från norr till söder 1996    
136 Hallgren Ann-Kristin, Hallén Monica Sköna kuddar 1997    
137 Hallgren Ann-Kristin, Hallén Monica Vackert att väva 1998    
138 Eriksson/Gustavsson/Lovallius Varp och inslag 1999    
139 Kongbäck Ylva Väv i halm 1999    
140 Lindqvist Gerd (red) Textilier från Hälsingegårdar:18 vävar att väva själv 1999    
141 Hallgren Ann-Kristin, Hallén Monica Alla tiders trasmattor 1999    
142 Hallgren Ann-Kristin Mera fint att väva 2001    
143 Eriksson/Gustavsson/Lovallius Vävboken: uträkning, uppsättning, montering 2002 *  
144 Fröberg Kerstin Väva i vinkel 2003    
145 Nessle Lena Väva efter gamla mönster 2003    
146 Weisz Gisela von Skaftväxling 2004 *  
147 Wiklund Doris Det gamla linneskåpet: från tuskaft till damast 2004    
148   Vävglädje från Vävmagasinet 2004    
149 Eriksson Mariana Väv som aldrig förr 2005    
150 Hallgren Ann-Kristin En rand och några rutor 2005    
151 Johansson Gunvor Väv skånska allmogevävnader 2005    
152 Eriksson Mariana Gefle ångväveri: från industri till handvävning 2006    
153 Ignell Tina Trasmattor & andra inslag 2006    
154 Hallgren Ann-Kristin, Hallén Monica Älskade trasmattor: att väva som förr 2006    
155 Eriksson/Lovallius En bok om vävning = A book on weaving 2008 *?  
156 Hallgren Ann-Kristin Handdukar: väv i lin och bomull 2008    
157 Ignell Tina Hemvävt: 45 inredningsvävar 2008    
158 Jägerung Siv Räknade trådar: nya vävar 2008    
159 Martinsson Åsa Datorn i vävningen 2008    
160 Hallgren Ann-Kristin Kalasfina vävar 2009    
161 Bengtsson Björk Birgitta Nya vävar: klassiska mönster i ny form 2011    
162 Eriksson/Lovallius Väv som vi! 2011    
163   Amandas mönster: nya vävar 2011    
164 Lindman Nilsson Gerd Väv! Jämtlandsdräll, Österbottnisk dräll, crackle weave… och blommande daldräll 2012    
165 Nilsson Ann-Mari Väv på fyra skaft! 2012    
166 Östlund Anna Rosengång: berättelser, historik, vävar 2012    
167 Eriksson/Lovallius Bärbart 2014    
168 Christensson Hans Dubbelväv i Norden 2016 *?  
169 Östlund Anna Från Januariblues till Decemberröd: 18 kuddar i rosengång 2016    
170 Bråtsjö m fl Färgglatt - nya vävar 2017    
171 Eriksson/Lovallius Väv mattor för golv, bord och vägg 2017    
172 Hemslöjden Östergötland Östgötadräll: 8 vävnotor 2017    
173 Holgersson/Lantz Estrids & Eugenias vävbok 2017    
174 Ignell Tina Tuskaft 2017    
175 Olson C (red) Filleklée: vävbok om en västvärmländsk textil 2017    
176 Roosberg-Kroon m fl Gjort av din hand 2.0: med ideer från Vävkompaniet 2017    
177 Viksten-Strömbom Åsa Upplandsvävar i ny form 2017    
178 Handvävare i Jönköpings län Smålandsdräll 2018    

  © Kerstin Fröberg 2015 - 2018