Vi KronobergsVävare  hem
  Styrelsen 2005, kontakt

  Januari '05
  Februari '05
  Protokoll från årsmöte 20050315
  April '05
  Maj '05
 ;Kalas i bersån
  Augusti '05
  September '05
  Oktober '05
  Novemer '05
  December '05

  Aktiviteter 2003
  Aktiviteter 2004

  Tema: TRASVÄVAR
  Tema: YLLE
  Vävkalendern för 2005
  Gamla vävnotor
  Lisas vävar
  Rackelbindningar
  Kalas i bersån

  Debatt

  Register
  Länkar

Det började med utflykten till Älghult... Där fanns denna stiliga kudde, vävd i sålldräll:
Elsa funderade över om man kunde väva den med tuskaft i de stora svarta hörnen.
Vi hade tidigare talat om att vi skulle ha en teoriträff - så vi kombinerade önskemålen. I september'05 hade vi alltså en träff om hur man konstruerar sin egen bindning.
Först måste man bestämma sig för vad man vill göra. Det kan vara nog så svårt...
Vi bestämde gemensamt att nedanstående "schema" skulle gälla - svart betyder tuskaft, rött respektive blått betyder "såll"
Vi ritade upp en detaljdel av den önskade bindningen - den med blått inramade delen i "schemat"
Analysen kan börja.
Vi solvar den första varptråden på ett skaft, såhär:
Den andra varptråden går inte samma väg som den första, så den hamnar på ett eget skaft.
Den tredje varptråden, däremot, går exakt samma väg genom väven som den första gör, så den solvas på samma skaft som sin kamrat:
Den femte varptråden, tar en egen väg genom väven. Den måste alltså solvas på ett nytt skaft:

Så fortsätter man, varptråd för varptråd: varje gång man stöter på en tråd som inte går exakt som någon man haft tidigare, så måste den få ett eget skaft.
Alla trådar som redan har en "kamrat", alltså går exakt som någon tidigare tråd, solvas på samma skaft som "kamraten".
Så småningom har vi fått en solvning som ser ut såhär:
Dags att analysera trampordningen. Det går till på samma sätt:
Nästa inslag måste ges en egen trampa:

Det tredje inslaget går exakt likadant som det första, så det tilldelas samma trampa.
Till slut har vi gått igenom alla inslag, och fått en trampordning som ser ut såhär:
Nu, och först nu, kan vi ta itu med trampuppknytningen.
Titta åter på det första inslaget. Överallt där det röda inslaget syns betyder det att motsvarande varptråd har sänkts. I trampuppknytningen markerar vi alla skaft som skall sänkas:
Andra trampan, det röda inslaget - markera alla skaft med varptrådar som skall sänkas:
Tredje trampan:

Till slut, när vi gått igenom alltihop, har vi fått detta:
Varje grupp om åtta trådar kan solvas så många gånger man önskar för att få rätt storlek på ränder och rutor. I "schemat" överst på sidan motsvarar varje liten kvadrat 8 varptrådar och (egentligen) 8 inslag. Slutresultatet beror på hur man kombinerar de olika grupperna.
Jag har medvetet inte använt orden "parti" och "partimönster" här, eftersom jag inte anser att en sålldräll är ett bra exempel på en parti-indelad väv.

Elsas variant på Älghultskudden sitter i vävstolen, med tuskaft i hörnen:

Något om ord:
 • en vävnota innehåller egentligen ingen uppgift om bindning etc - den beskriver vad man skall väva, hur stort, vilket material, täthet osv.
 • ett bindemönster är vad vi utgått ifrån här
 • från det har vi tagit fram inredningen, som består av tre delar:
  • solvordningen
  • trampordningen
  • trampuppknytningen
 • man måste ha antingen bindemönstret eller inredningens tre delar för att ha en entydigt definierad väv.
 • vårt slutresultat ovan, bindemönster med inredning, har inget egen namn. Det är iallafall vad flera av våra egna vävlärare säger...

www.bergdalaspinnhus.com/kronoberg